Zadaće školske knjižnice su

  • promicanje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog procesa;
  • stvaranje uvjeta za učenje i potpora učenju;
  • mogućnost prilagodbe prema različitim oblicima učenja i očekivanjima sudionika u procesu učenja;
  • pomoć učenicima u učenju, poticanje istraživačkog duha i osobnog prosuđivanja;
  • poticanje odgoja za demokraciju i ljudska prava;
  • razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti;
  • razvijanje kritičkog mišljenja;
  • stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi;
  • raspolaganje knjigama i izvorima koji omogućavaju svim članovima škole da te da postanu stvarni korisnici obavijesti u svim oblicima i medijima;
  • poticanje duhovnog ozračja škole.