Almanah

1. prvotno, kalendar s astronomskim podacima za potrebe astrologije

2. od 16. st. godišnjak

3. od 18. st. zbornik djela različitih autora

(Hrvatski opći leksikon, 1996.)

Atlas (grč.)

– zbirka zemljopisnih i astronomskih karata sustavno sređenih u sadržajnu cjelinu

(Hrvatski opći leksikon, 1996.)

Enciklopedija (grč.)

djelo koje daje sažet, sustavan pregled (po abecedi odrednica, ključnih riječi ili po predmetima) svih grana ljudskog znanja, ukupne ljudske teorijske i praktične djelatnosti (opća, univerzalna e.) ili njezine pojedine grane (stručna ili specijalna e.)

(Hrvatski opći leksikon, 1996.)

Encyclopedia Britanica

enciklopedija.lzmk.hr

Filmska enciklopedija

Hrvatska enciklopedija

Istarska enciklopedija

Krležijana

Proleksis enciklopedija

Wikipedija

Leksikon (grč. – rječnik)

1. priručnik u kojem se abecednim (ili kojim drugim) redom nižu te sažeto, s osnovnim podacima, prikazuju i tumače pojmovi, znamenite osobe, vlastita i zemljopisna imena, povijesna zbivanja, znanstveno i stručno nazivlje, tuđice i dr. iz kruga usmenog i pismenog općenja obrazovanih ljudi (konverzacijski leksikon), odnosno iz područja koje znanosti i struke (stručni leksikon), npr. leksikon biblijske teologije, biografski leksikon, glazbeni, jezikoslovni, medicinski, pomorski, sportski leksikon i dr.

2. leksik, rječničko blago nekog jezika ili jezika neke struke.

(Hrvatski opći leksikon, 1996.)

Filmski leksikon

Hrvatski biografski leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon

Leksikon Marina Držića

Medicinski leksikon

Nogometni leksikon

Pomorski leksikon

Židovski biografski leksikon

Priručnik

1. skup važnijih činjenica iz neke znanosti, struke i sl., sabran u jednoj publikaciji

2. knjiga u kojoj je sustavno izložena cjelina neke znanstvene discipline (udžbenik i sl.)

(Hrvatski opći leksikon, 1996.)

Hrvatski pravopis

Hrvatska školska gramatika

Rječnik

1. popis, lista riječi i izraza nekog (ili više jezika) izabranih, raspoređenih i objašnjenih po nekom načelu (poredanih obično po abecedi i sl.); priručna knjiga koja donosi takav popis

2. sve riječi nekog jezika; rječničko blago, leksik, vokabular

3. sve riječi kojima se služi određena osoba ili društvena skupina (r. A. Šenoe, Liječnički rječnik)

(Hrvatski opći leksikon, 1996.)

Dictionary

Eudict

Hrvatski jezični portal