eLektire

Na ovim stranicama cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire, ali i šire, besplatno su dostupna učenicima i studentima, te njihovim nastavnicima i profesorima. Već je postavljeno oko 200 knjiga, te obilje multimedijskih sadržaja, kao što su zvučni zapisi i video materijali. Cilj projekta je na Webu objaviti SVE osnovnoškolske i srednjoškolske lektire – ukupno preko tisuću naslova!

Projekt eLektire je nastao na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziraju ga CARNet i Bulaja naklada.

Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@EduHR elektroničkim identitetom, kojega ste dobili u svojoj školi ili ustanovi.

Ako ne znate koja je vaša korisnička oznaka ili zaporka, obratite se administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše škole ili matične ustanove. Tko je administrator u vašoj školi možete provjeriti OVDJE.

Za dodatne informacije u vezi pristupa ovim stranicama obratite se CARNetovom Help-desku, na adresu helpdesk@carnet.hr ili telefonski na 0800 CARNet (0800/227 638).

Besplatne elektroničke knjige
Društvo za promicanje književnosti na novim medijima [DPKM] početkom 2001. pokrenulo je projekt „Besplatne elektroničke knjige“ [BEK]. Mrežne stranice projekta

Childrens Library
Dječja biblioteka na raznim jezicima s nekoliko knjiga na hrvatskom jeziku.

Open Library

Projekt Gutemberg

Open Culture

Audible – zvučne knjige

Pored toga, na repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu možete naći pojedina djela koja su dostupna u elektroničkom obliku. To vam može pomoći ukoliko knjigu ne možete pronaći u knjižnici ili više volite čitati lektiru na vašim monitorima.

Asanaginica (narodna)

Begović, Milan: Giga Barićeva

Botić, Luka: Bijedna Mara

Brlić-Mažuranić, Ivana: Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Brlić-Mažuranić, Ivana: Priče iz davnine

Brlić-Mažuranić,Ivana: Jaša Dalmatin potkralj Gudžerata

Bunić Vučićević, Ivan: PJESME

Domjanić, Dragutin: IZABRANE PJESME

Domjanić, Dragutin: PO DRAGOMU KRAJU

Domjanić, Dragutin: V SUNCU I SENCI

Donadini, Ulderiko: Bauk

Donadini, Ulderiko: Kroz šibe

Donadini, Ulderiko: Odabrane novele

Držić, Đore: PJESME

Držić, Marin: Pjesni razlike

Đurđević, Ignjat: Suze Marunkove

Đurđević, Ignjat: PJESME

Frankopan, Fran Krsto: PJESME

Gaj, Ljudevit: HORVATOV SLOGA I SJEDINJENJE

Gjalski, Ksaver Šandor: Dolazak Hrvata

Gjalski, Ksaver Šandor: Janko Borislavić

Gjalski, Ksaver Šandor: Pod starim krovovima

Gjalski, Ksaver Šandor: U noći

Gundulić, Ivan: Osman

Gundulić, Ivan: Suze sina razmetnoga

Hektorović, Petar: Ribanje i ribarsko prigovaranje

Hektorović, Petar: Poslanica Mavru Vetranoviću dubrovčaninu

Horvat Kiš, Franjo: Obijalo

Horvat Kiš, Franjo: Ženik

Jorgovanović, Rikard: Mlinarska djeca

Kaboga, Marin: Pjesan o dinaru

Kačić Miošić, Andrija: Razgovor ugodni naroda slovinskoga

KAJKAVSKE PJESME

Kanižlić, Antun: Sveta Rožalija

Kovačić, Ante: Fiškal

Kovačić, Ante: Izabrane pripovijesti

Kovačić, Ante: U registraturi

Kovačić, Ivan Goran: Jama

Kovačić, Ivan Goran: Odabrane pripovijetke

Kozarac, Ivan: Đuka Begović

Kozarac, Josip: Mrtvi kapitali

Kozarac, Josip: Odabrane pripovijetke

Kranjčević, Silvije Strahimir: BUGARKINJE (1885) – (izbor)

Kranjčević, Silvije Strahimir: IZABRANE PJESME (1898.)

Kranjčević, Silvije Strahimir: NEUVRŠTENO U PJESNIKOVE ZBIRKE – izbor

Kranjčević, Silvije Strahimir: PJESME (1908) – izbor

Kranjčević, Silvije Strahimir: TRZAJI (1902) – izbor

Kumičić, Eugen: Gospođa Sabina

Kumičić, Eugen: Olga i Lina

Kumičić, Eugen: Urota Zrinsko-Frankopanska

Kumičić, Eugen: Začuđeni svatovi

Leskovar, Janko: Odabrane novele

Leskovar, Janko: Propali dvori

Lokotar, Kruno: Velika ekološka psina

Lucić, Hanibal: SKLADANJA IZVARSNIH PISAN RAZLICIH

Lucić, Hanibal: PJESME

Marulić, Marko: Judita

Marulić, Marko: Slavić

Marulić, Marko: Suzana

Matoš, Antun Gustav: Odabrane pripovijetke

Matoš, Antun Gustav: PJESME

Mažibradić, Oracio: PJESME

Mažuranić, Fran: Lišće

Mažuranić, Ivan: Dopuna Osmana

Mažuranić, Ivan: Smrt Smail-age Čengića

Menčetić, Šišmundo: PJESME

Mihanović, Antun: Hrvatska domovina

Miloš, Damir: Afrodizijak

Miloš, Damir: Ex picador

Miloš, Damir: Gibraltar

Miloš, Damir: Jezero

Miloš, Damir: Penolope

Miloš, Damir: Petar Pan

Miloš, Damir: Povratak

Nalješković, Nikola: PJESME

Novak, Vjenceslav: Odabrane pripovijetke

Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići

Pašagić, Blanka: Šašave priče

Pintarić, Krešimir: Tour de force

Polić Kamov, Janko: Isušena kaljuža

Polić Kamov, Janko: Ištipana harrtija

Polić Kamov, Janko: OBJAVLJENO POSLIJE IZLASKA PJESNIKOVIH KNJIGA PJESAMA : POSTHUMA

Polić Kamov, Janko: Odabrane novele

Polić Kamov, Janko: Psovka

Ranjina, Dinko: PJESME

Relković, Matija Antun: Satir iliti divji čovik

Ritter Vitezović, Pavao: Odiljenje sigetsko

Sasin, Antun: MRNARICA

Šenoa, August: Čuvaj se senjske ruke

Šenoa, August: Karanfil sa pjesnikova groba

Šenoa, August: NA POKLADE i PROPAST VENECIJE

Šenoa, August: Povjestice

Šenoa, August: Prijan Lovro

Šenoa, August: Prosjak Luka

Šenoa, August: Seljačka buna

Šenoa, August: Zlatarevo zlato

Šimunović, Dinko: Odabrane pripovijetke

Tomić, Josip Eugen: Melita

Tomić, Josip Eugen: Opančareva kći

Tomić, Josip Eugen: Zmaj od Bosne

Usmene narodne priče

Vetranović, Mavro: PJESME

Vraz, Stanko: PJESME

Wiesner Livadić, Branimir: Novele

Zlatarić, Dinko: PJESME